MOLA

sthlm

Ändamål

Leverantörsföreningen MOLA har som ändamål att bedriva verksamhet inom området matavfallskvarnar för konsumentbruk och har som särskild målsättning att öka kunskapen bland kommuner, myndigheter, fastighetsförvaltare, byggföretag samt konsumenter om dessa produkter. Till föreningen ansluts företag som är verksamma inom detta affärsområde och som tillverkar eller importerar egna produkter.

Styrelsemedlemmar

Ordförande:
Björn Fagerlund             Ordförande

Ledamöter:
Peter Sköllerfalk             Ledamot
Ingvar Bogdanoff           Ledamot
Lars Holmqvist               Ersättare

Syfte

  • MOLA:s syfte är att verka för seriositet, kunskap och kvalitet inom verksamhets- området.
  • MOLA avser att vara en referensinstans i matavfallskvarnsfrågan.
  • MOLA skall verka för att företagen inom föreningen arbetar efter goda etiska värderingar och aktivt verkar för att främja kvalitet, forskning och utveckling.
  • MOLA skall också verka för att bli en stark samarbetspartner och bollplank till kommuner, landsting och andra myndigheter när det gäller övergripande kunskapsöverföring inom ämnet.

Trygghet

  • Anlita ett företag anslutet till en branschförening.
  • Anlita företag som har syftet att verka för seriositet inom sitt verksamhetsområde
  • Anlita företag som har stora kunskaper inom verksamhetsområdet